TeleRetro

Hồi thảo Hoa Hồng, Chồi Non, Gai Nhọn

Hoa Hồng, Chồi Non, Gai Nhọn

Buổi hồi thảo Hoa Hồng, Chồi Non, Gai Nhọn lấy cảm hứng từ các giai đoạn phát triển của bông hoa hồng, mang đến một khung đánh giá độc đáo và phản ánh để đánh giá các hoạt động đã diễn ra, các dự án hiện tại, và những triển vọng trong tương lai. Phong cách hồi thảo này khuyến khích các đội ngũ suy ngẫm về những trải nghiệm, những khoảnh khắc học hỏi và cơ hội phát triển của họ một cách thấu đáo và có cấu trúc.

Khởi động

Bắt đầu buổi hồi thảo bằng một danh sách nhạc nhẹ nhàng hoặc sôi động phù hợp với chủ đề phát triển và phản ánh. Hãy cân nhắc sử dụng tính năng IceBreaker của chúng tôi để chia sẻ những câu chuyện về sự phát triển cá nhân hoặc những khoảnh khắc nhận thức, thiết lập không khí phản ánh và mở lòng cho buổi hồi thảo.

🌹 Hoa Hồng

Chúng ta đã hoàn thành thành công điều gì hoặc điều gì đã diễn ra đặc biệt tốt?

🌱 Chồi Non

Những cơ hội nào đang hiện hữu hoặc chúng ta có những ý tưởng nào có thể phát triển?

🥀 Gai Nhọn

Chúng ta đang gặp phải những trở ngại hoặc vấn đề gì hoặc điều gì đã đặc biệt thách thức?

💦 Tưới nước (Tùy chọn)

Dành lời khen ngợi để ghi nhận và nuôi dưỡng công sức và đóng góp của đội ngũ.

Chấp nhận buổi hồi thảo này như một cơ hội để suy ngẫm, ăn mừng sự phát triển, giải quyết thách thức, và nuôi dưỡng tiềm năng, giúp đội ngũ của bạn phát triển như một khu vườn được chăm sóc tốt.

Bắt đầu hồi thảo Hoa Hồng Chồi Non Gai Nhọn Xem tất cả các mẫu hồi thảo

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.