TeleRetro

10 Ý Tưởng Hồi Tưởng Agile Tốt Nhất (2024)

Khám phá thế giới năng động của các phiên hồi tưởng Agile với các lựa chọn kỹ thuật cổ điển của chúng tôi. Được thiết kế để làm mới các phiên phản ánh và lập kế hoạch của nhóm bạn, mỗi kỹ thuật mang lại những cái nhìn sâu sắc độc đáo và các chiến lược có thể thực hiện.

Dưới đây là những gì chúng tôi sẽ đề cập cho mỗi phương pháp:

 • Chúng là gì
 • Khi nào là thời điểm tốt nhất để sử dụng
 • Cách sử dụng chúng

Danh Sách: 10 Ý Tưởng Hồi Tưởng Agile Tốt Nhất

Đây là những ý tưởng hồi tưởng Agile tuyệt vời:

Mad Sad Glad, Start Stop Continue, The 4Ls, Sailboat, DAKI, KALM, Starfish, Easy As Pie, Lean Coffee, và WWW.

1. Mad Sad Glad

Template miễn phí

Mad Sad Glad - mẫu hồi tưởng
 • Định nghĩa: Đây là một kỹ thuật hồi tưởng đơn giản mang lại cơ hội cho các thành viên trong nhóm viết ra những điều làm họ vui, buồn, và giận trong sprint vừa qua.
 • Tại sao sử dụng: Kỹ thuật này dễ sử dụng, giúp nhận diện sức mạnh, điểm yếu và các lĩnh vực cần cải thiện của nhóm.
 • Cách sử dụng:
  • Mời các thành viên vào bảng của bạn.
  • Yêu cầu các thành viên viết ra những điều làm họ vui, buồn, và giận trong sprint vừa qua.
  • Khi mọi người đã hoàn thành, mời họ chia sẻ ghi chú với nhóm.
  • Thảo luận về các chủ đề nổi lên từ các ghi chú.

2. Start Stop Continue

Template miễn phí

Start Stop Continue - mẫu hồi tưởng
 • Định nghĩa: Kỹ thuật hồi tưởng này yêu cầu các thành viên trong nhóm xác định những gì họ muốn bắt đầu, dừng lại và tiếp tục làm trong sprint tiếp theo.
 • Khi nào sử dụng: Kỹ thuật này là lựa chọn tốt cho các đội muốn tập trung vào các thay đổi cụ thể trong quy trình làm việc của họ.
 • Cách sử dụng:
  • Mời các thành viên vào bảng của bạn.
  • Yêu cầu các thành viên viết ra những gì họ muốn bắt đầu, dừng lại và tiếp tục làm trong sprint tiếp theo.
  • Khi mọi người đã hoàn thành, mời họ chia sẻ ghi chú với nhóm.
  • Thảo luận về các chủ đề nổi lên từ các ghi chú và bình chọn ba ý tưởng hàng đầu.

3. The 4 Ls

Template miễn phí

The 4 Ls - mẫu hồi tưởng
 • Định nghĩa: Kỹ thuật hồi tưởng này yêu cầu các thành viên trong nhóm phản ánh về những gì họ thích, học hỏi, thiếu sót và mong muốn trong sprint vừa qua.
 • Khi nào sử dụng: Hình thức hồi tưởng 4 Ls được sử dụng tốt nhất khi tìm kiếm một phản hồi cân bằng về trải nghiệm của nhóm, đặc biệt là vào cuối dự án hoặc trong các giai đoạn thay đổi đáng kể, khi nó khuyến khích phản hồi mang tính xây dựng và thúc đẩy sự tham gia toàn diện của nhóm.
 • Cách sử dụng:
  • Mời tất cả mọi người vào bảng của bạn.
  • Yêu cầu các thành viên trong nhóm viết ra những gì họ thích, học hỏi, thiếu sót và mong muốn trong sprint vừa qua.
  • Khi mọi người đã hoàn thành, mời họ chia sẻ ý nghĩ của mình với nhóm.
  • Thảo luận về các chủ đề nổi lên từ các ghi chú và xác định bất kỳ điểm chung nào.

4. Sailboat

Template miễn phí

Sailboat - mẫu hồi tưởng
 • Định nghĩa: Kỹ thuật hồi tưởng này yêu cầu các thành viên trong nhóm tưởng tượng rằng họ đang chèo một chiếc thuyền. Sau đó, họ viết ra những gì đang giúp họ đi tới nhanh (gió) và những gì đang giữ họ lại (neo).
 • Khi nào sử dụng: Kỹ thuật này là lựa chọn tốt cho các đội đang cảm thấy mắc kẹt hoặc đang tìm cách vượt qua các trở ngại.
 • Cách sử dụng:
  • Yêu cầu các thành viên trong nhóm viết ra suy nghĩ của họ liên quan đến từng danh mục:
   • 💨 Gió: Những điều giúp đội nhóm
   • ⚓️ Neo: Những điều làm chậm đội nhóm
   • 🧗‍♀️ Đá: Các rủi ro hoặc cạm bẫy tiềm ẩn
   • 🏝 Đảo: Mục tiêu cuối cùng hoặc tầm nhìn
  • Khi mọi người đã đóng góp, thảo luận từng danh mục để chia sẻ những cái nhìn sâu sắc và trải nghiệm.
  • Thảo luận về các chủ đề nổi lên từ các ghi chú và xác định bất kỳ điểm chung nào.

5. DAKI (Drop Add Keep Improve)

Template miễn phí

DAKI - mẫu hồi tưởng
 • Định nghĩa: Kỹ thuật hồi tưởng này yêu cầu các thành viên trong nhóm xác định những gì họ nên bỏ, thêm, giữ lại và cải thiện.
 • Khi nào sử dụng: Kỹ thuật này là lựa chọn tốt cho các đội đang tìm cách thực hiện nhiều thay đổi đối với quy trình làm việc của họ.
 • Cách sử dụng:
  • Mời các thành viên trong nhóm vào bảng của bạn.
  • Yêu cầu các thành viên trong nhóm động não các ý tưởng về những gì họ nên bỏ, thêm, giữ lại và cải thiện.
  • Khi mọi người đã hoàn thành, mời họ chia sẻ ý tưởng với nhóm.
  • Thảo luận về các chủ đề nổi lên từ các ý tưởng và bình chọn ba ý tưởng hàng đầu cho mỗi danh mục.

6. KALM

Template miễn phí

KALM - mẫu hồi tưởng
 • Định nghĩa: KALM là một kỹ thuật hồi tưởng mang ý nghĩa Giữ lại, Thêm vào, Giảm đi, Tăng thêm. Nó giúp các đội phản ánh về các thói quen hiện tại và quyết định những gì họ nên tiếp tục làm, thêm vào quy trình, làm ít hơn và làm nhiều hơn.
 • Khi nào sử dụng: Kỹ thuật này lý tưởng cho các đội tìm kiếm sự cải thiện liên tục trong quy trình làm việc và thói quen của họ. Nó đặc biệt hữu ích khi các đội cần một cách có cấu trúc để đánh giá và nâng cao phương pháp làm việc của họ.
 • Cách sử dụng:
  • Mời các thành viên trong nhóm vào bảng của bạn.
  • Yêu cầu các thành viên trong nhóm viết ra suy nghĩ của họ dưới mỗi danh mục:
   • 👍 Giữ lại: Điều gì đang hoạt động tốt và nên được tiếp tục?
   • 🙌 Thêm vào: Những thực hành hoặc công cụ mới nào cần được xem xét?
   • ⛔️ Giảm đi: Những hoạt động hoặc quy trình nào hiện không hiệu quả và nên giảm bớt?
   • ❤️ Tăng thêm: Những thực hành hoặc quy trình nào đang hoạt động tốt và nên được thực hiện thường xuyên hơn?
  • Khi mọi người đã đóng góp ý tưởng của mình, dẫn dắt thảo luận để khám phá mỗi danh mục.
  • Xác định các mục hành động và đồng ý với các bước thực hiện thay đổi được đề xuất dưới mỗi danh mục.

7. Starfish

Template miễn phí

Starfish - mẫu hồi tưởng
 • Định nghĩa: Kỹ thuật hồi tưởng này yêu cầu các thành viên trong nhóm động não ý tưởng để cải thiện và sau đó bình chọn ba ý tưởng hàng đầu.
 • Khi nào sử dụng: Kỹ thuật này là lựa chọn tốt cho các đội muốn thực hiện một vài thay đổi cụ thể đối với quy trình làm việc của mình.
 • Cách sử dụng:
  • Yêu cầu các thành viên trong nhóm động não ý tưởng cải thiện.
  • Khi các thành viên trong nhóm chia sẻ ý tưởng của họ, viết chúng trên các nhánh của hình ngôi sao.
  • Khi mọi người đã hoàn thành, mời họ bình chọn ba ý tưởng hàng đầu.
  • Thảo luận về các chủ đề nổi lên từ các ý tưởng và xác định bất kỳ điểm chung nào.

8. Easy As Pie

Template miễn phí

Easy as Pie - mẫu hồi tưởng
 • Định nghĩa: "Easy as Pie" là một kỹ thuật hồi tưởng sử dụng các danh mục liên quan đến bánh để giúp các nhóm phản ánh về các khía cạnh khác nhau của công việc. Các danh mục bao gồm Humble Pie (thách thức đã gặp), Easy As Pie (thành công), Pie in the Sky (ý tưởng hoặc mục tiêu không thực tế) và Cutie Pie (những lời khen ngợi của nhóm hoặc các khoảnh khắc tích cực).
 • Khi nào sử dụng: Kỹ thuật này phù hợp cho các nhóm muốn có một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn để thực hiện các phiên hồi tưởng. Nó đặc biệt hiệu quả trong các nhóm đánh giá cao phương pháp tiếp cận sáng tạo và vui nhộn đối với sự phản ánh và lập kế hoạch.
 • Cách sử dụng:
  • Mời các thành viên trong nhóm vào bảng của bạn.
  • Yêu cầu các thành viên trong nhóm phản ánh và viết ra suy nghĩ của họ liên quan đến từng danh mục:
   • 🥧 Humble Pie: Thách thức hoặc khó khăn gặp phải trong khoảng thời gian đó.
   • 🥧 Easy As Pie: Các nhiệm vụ hoặc dự án hoàn thành thành công dễ dàng.
   • 🥧 Pie in the Sky: Những ý tưởng hoặc mục tiêu có thể quá tham vọng hoặc không thực tế.
   • 🥰 Cutie Pie: Các khoảnh khắc tích cực, thành tích của nhóm hoặc cá nhân.
  • Khi mọi người đã đóng góp, thảo luận từng danh mục để chia sẻ những cái nhìn và kinh nghiệm.
  • Sử dụng cuộc thảo luận để lập kế hoạch cải tiến, kỷ niệm thành công và đặt mục tiêu thực tế và có thể đạt được cho tương lai.

9. Lean Coffee

Template miễn phí

Lean Coffee - mẫu hồi tưởng
 • Định nghĩa: "Lean Coffee" là một cuộc họp có cấu trúc nhưng không có nhật trình sẵn có. Nó tuân theo một định dạng đơn giản mà trong đó người tham gia xây dựng agenda và các cuộc thảo luận được giới hạn thời gian. Các danh mục sử dụng là 'to discuss', 'discussing', và 'discussed'.
 • Khi nào sử dụng: Kỹ thuật này lý tưởng cho các cuộc họp nơi người tham gia muốn đảm bảo một quá trình thảo luận dân chủ về các chủ đề. Nó đặc biệt hiệu quả trong các tình huống không có agenda định trước hoặc khi bạn muốn khuyến khích sự tham gia hoàn toàn từ tất cả các người tham gia.
 • Cách sử dụng:
  • Mời các thành viên trong nhóm vào bảng của bạn.
  • Người tham gia viết các chủ đề họ muốn thảo luận vào cột 'to discuss'.
  • Nhóm bình chọn các chủ đề để thảo luận trước.
  • Chuyển chủ đề được chọn vào cột 'discussing'. Thảo luận mỗi chủ đề trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 5-10 phút).
  • Sau khi thảo luận, chuyển chủ đề vào cột 'discussed', sau đó chọn chủ đề tiếp theo để thảo luận trong cột 'to discuss'.
  • Tiếp tục quá trình này cho đến khi hết thời gian họp hoặc tất cả các chủ đề đã được thảo luận.
  • Sử dụng kết quả từ cột 'discussed' để tạo các mục hành động hoặc theo dõi.

10. WWW

Template miễn phí

WWW - mẫu hồi tưởng
 • Định nghĩa: "WWW" là một kỹ thuật hồi tưởng mang ý nghĩa Worked Well, Kinda Worked, Didn't Work. Nó được thiết kế để giúp các nhóm phân tích các khía cạnh khác nhau của dự án hoặc quy trình làm việc, tập trung vào những gì thành công, những gì hơi hiệu quả, và những gì không hiệu quả.
 • Khi nào sử dụng: Kỹ thuật này phù hợp nhất cho các đội muốn đánh giá hiệu suất của mình và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Nó đặc biệt hữu ích sau khi hoàn thành dự án hoặc vào các khoảng thời gian đều đặn trong các dự án dài hạn.
 • Cách sử dụng:
  • Mời các thành viên trong nhóm vào bảng của bạn.
  • Yêu cầu các thành viên trong nhóm phản ánh về các hoạt động gần đây và viết ra quan sát của họ dưới mỗi danh mục:
   • 👍 Worked Well: Nhận diện các chiến lược, quy trình hoặc hành động thành công rõ ràng.
   • 🤔 Kinda Worked: Thảo luận về các khía cạnh có kết quả hỗn hợp hoặc chỉ hiệu quả một phần.
   • 👎 Didn’t Work: Chỉ ra các yếu tố không thành công hoặc có kết quả tiêu cực.
  • Khi tất cả các điểm đã được liệt kê, đội nhóm nên thảo luận mỗi danh mục để hiểu rõ lý do đằng sau các thành công và thất bại.
  • Phát triển các kế hoạch hành động dựa trên cuộc thảo luận này để củng cố những gì đã làm tốt, cải thiện những gì chỉ hiệu quả một phần, và giải quyết hoặc loại bỏ những gì không hiệu quả.

Kết Luận

Đây là danh sách của chúng tôi về 10 mẫu Hồi Tưởng Agile tốt nhất. Những kỹ thuật được kiểm nghiệm theo thời gian này đã được các nhóm Agile chấp nhận trong nhiều năm, mang lại cách phản ánh, giao tiếp và thúc đẩy cải tiến liên tục đáng tin cậy. Dù bạn muốn xác định điểm mạnh và điểm yếu, khuyến khích sáng tạo hoặc đơn giản hóa quy trình, những ý tưởng hồi tưởng này đã chứng tỏ giá trị của chúng theo thời gian.


Quay lại Tài nguyên TeleRetro

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.